Kundeerklæring

 

BankID identifisering

Alle norske finansinstitusjoner er pålagt av myndighetene å innhente informasjon fra sine kunder om bruk av bankens tjenester og kundeforholdets formål.